Co-labhairt reic Boda

2022/01/04

Air 26 Gearran, 2021, chruinnich sgioba reic Boda còmhla gus a’ cho-labhairt reic bhliadhnail a chumail.

Aig a’ choinneimh, bhruidhinn a h-uile duine gu deònach, geàrr-chunntas air 2020, a’ coimhead air adhart ri 2021.

Às deidh na coinneimh, chòrd an dìnnear ris a h-uile duine.