Obair mhionaideach

2022/01/04

Ged nach urrainn do luchd-ceannach a thighinn chun fhactaraidh airsonsgrùdadh mar thoradh air an tinneas tuiteamach, tha ar n-obair fhathast mionaideach.